Počas tehotenstva

Fyzioterapia počas tehotenstva

•    Bolesti chrbtice
•    Bolesti panvového kruhu (Pelvic Girdle Pain – PGP)
•    Diastáza
•    Problém s  panvovým dnom
•    Inkontinencia
•    Opuchy dolných končatín
Ako to prebieha?

Na začiatku je konzultácia. Nasleduje individuálna podrobná diagnostika na základe, ktorej vypracujem individuálny plán terapie.  
Jeho cieľom je naučiť Vás čo najviac o Vašom probléme a vysvetliť Vám princíp terapie a prevencie. Väčšinou ide o súbor cvičení a techník, či opatrení vyšpecifikovaných pre Váš problém, ktoré budete aplikovať do Vášho denného života.
Zo začiatku budete chodiť na sedenie cca. 1x týždenne. Vždy vykonám kontrolné vyšetrenie, kontrolu techník a cvičenia, prípadné prenastavenie alebo pridanie nových prvkov. Každá diagnóza si vyžaduje iný počet sedení. Zvyčajne sú to v prvej fáze 2 až 3 sedenia v užšom časovom horizonte. Neskôr je to Jedna návšteva mesačne. Postupne vám v jednotlivých fázach tehotenstva vysvetlím špecifiká jednotlivých trimestrov a dám Vám rady a prakticky Vám ukážem, ako postupovať pri pôrode a po ňom.

     
Fyziotréning – pravidelný tréning s využitím metód fyzioterapie

V prípade, že nemáte žiadne zdravotné problémy, no radi by ste predišli rôznym komplikáciám vypracujem pre Vás individuálny cvičebný program. Jednotlivé cviky môžete cvičiť po dôslednom zaškolení doma a na konzultáciu prídete vždy na začiatku ďalšieho trimestra alebo môžete chodiť cvičiť pravidelne pod mojim vedením. Tréning je zameraný na držanie tela, dýchanie, diastázu, panvové dno, stabitu panvy, celkovú stabilitu, flexibilitu, relaxáciu. Postupne Vám dám rôzne rady ohľadom pôrodu a popôrodného obdobia.