Panva a panvové dno

Panva a panvové dno

•    Hypertonus (zvýšené napätie)
•    Hypotonus (oslabenie)
•    Pokles (po pôrode)
•    Prolaps maternice
•    Inkontinencia
•    Jazvy po poranení a po komplikovanom pôrode
•    Bolesť
•    Nestabilita panvy
•    Sexuálna dysfunkcia
•    Bolestivá kostrčNa začiatku je konzultácia na, ktorej zistíme, či je v mojich silách a ume pomôcť vám s vašim problémom, prípadne si dohodneme postup. Nasleduje individuálna podrobná diagnostika pomocou vaginálneho funkčného testu a zhodnotenie podľa škály PERFECT na základe, ktorej vypracujem individuálny plán terapie. Vždy vyšetrujem celý pohybový system a hľadám súvislosti.

Vysvetlím Vám čo najviac o Vašom probléme a princípe terapie a prevencie. Väčšinou ide o súbor cvičení a techník, či opatrení vyšpecifikovaných pre Váš problém, ktoré budete aplikovať do Vášho denného života. Pri cvičení budete využívať rôzne pomôcky. V prípade potreby Vám zapožičiam prístroj na elektrostimuláciu svalov, biofeedback – prístroj na cvičenie svalov, doporučím, prípadne zabezpečím vaginálne závažia. V prípade jazvy vykonám špeciálnu masáž na ich uvoľnenie a doporučím Vám, ako si môžete pomôcť sama.
          
Zo začiatku budete chodiť na sedenie cca. 1x týždenne. Vždy vykonám kontrolné vyšetrenie, kontrolu techník a cvičenia, prípadné prenadstavenie alebo pridanie nových prvkov. Každá klientka si vyžaduje iný počet sedení. Zvyčajne sú to v prvej fáze 2 až 3 sedenia v užšom časovom horizonte.
V prípade, ak Vám viac vyhovuje cvičenie pod odborným vedením alebo máte viac, či rozsiahlejšie problémy je možné cvičiť pravidelne individuálne alebo využiť skupinové lekcie  FITMAMA fyziotréning.