Metóda Ľ. Mojžíšovej

Metóda Ľ. Mojžíšovej

•    Liečba vybraných druhov funkčnej ženskej sterility
•    Podpora pred plánovaným počatím
•    Podpora pred plánovaným umelým oplodnením
Ako to prebieha?

Na začiatku je konzultácia s párom, na ktorej zistíme, či je pre vás táto metóda vhodná, vysvetlím vám jej princíp, prípadne si dohodneme postup. Nasleduje individuálna podrobná diagnostika. Vždy vyšetrujem celý pohybový systém (aj panvové dno) a hľadám súvislosti. Ak je to potrebné, použijem špeciálne manuálne techniky na uvoľnenie rebier, panvy a kostrče. Postupne vás naučím súbor cvikov podľa pani Mojžíšovej. Niektoré nahradím efektívnejším a pre vás vhodnejším cvikom. Túto zostavu si budete cvičiť doma.


          
Zo začiatku budete chodiť na sedenie cca. 1x týždenne. Vždy vykonám kontrolné vyšetrenie, kontrolu cvičenia, prípadné prenadstavenie alebo pridanie nových prvkov. Každá klientka si vyžaduje iný počet sedení. Zvyčajne sú to v prvej fáze 2 až 3 sedenia v užšom časovom horizonte. Neskôr stačí prísť raz za mesiac. Doporučuje sa cvičiť cca. 3 -6 mesiacov a až potom sa znovu pokúšať o otehotnenie.