Fyzioterapia

Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí  rehabilitácie – znovunadobúdania. Pre liečbu využíva fyzikálne (prirodzené) podnety a múdrosť ľudského tela. 
Špecifickým problémom sa venujem v ambulancii spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek v odbore fyzioterapia v  Bratislave, ktorá je neštátnym zdravotníckym zariadením.  Nemám zmluvy s poisťovňami a pracujem na priame platby. Ku každej pacientke pristupujem individuálne s dostatkom času. Do ambulancie je možné prísť aj s dieťatkom. Ak ste tehuľka alebo čerstvá maminka po pôrode, navštívim Vás aj vo vašom prirodzenom domácom prostredí. 

Cenník individualnych sluzieb

Konzultácia a poradenstvo 30 min. 30,- Eur
Vyšetrenie a komplexná terapia 60 min. 40,- Eur
Kontrolné vyšetrenie a komplexná terapia 30 min. 25,- Eur
Preventívne vyšetrenie – po pôrode 60 min. 40,- Eur
Individuálny pravidelný fyziotréning 60 min. 40,- Eur
Individuálny pravidelný fyziotréning v domácom prostredí 45 min. 50,- Eur
Individuálna fyzioterapia v domácom prostredí  120 min. 80,- Eur
Individuálna fyzioterapia v domácom prostredí  60 min. 50,- Eur


Cenník platný od 1.9. 2019